serwis palników gazowych

Fizyka w twoim otoczeniu - Promieniowanie cieplne

serwis palników gazowych
Promieniowanie cieplne, promieniowanie termiczne, promieniowanie temperaturowe ? promieniowanie elektromagnetyczne emitowane przez cząstki naładowane elektrycznie w wyniku ich ruchu termicznego w materii.
Promieniowanie cieplne emitowane jest przez każdą materię o temperaturze wyższ.

Widok do druku:

serwis palników gazowych