Fizyka w twoim otoczeniu - Promieniowanie cieplne

przeglądy nagrzewnic olejowych przeglądy nagrzewnic olejowych
Promieniowanie cieplne, promieniowanie termiczne, promieniowanie temperaturowe ? promieniowanie elektromagnetyczne emitowane przez cząstki naładowane elektrycznie w wyniku ich ruchu termicznego w materii. Promieniowanie cieplne emitowane jest przez każdą materię o tempera.